tandvårdsförsäkringen gäller hos oss

Under sommaren 2015 byggde vi om och fick därigenom ett toppmodernt behandlingsrum till. Samtidigt rustade vi upp rummet där vi steriliserar all utrustning. Under sommaren 2015 byggde vi om och fick därigenom ett toppmodernt behandlingsrum till. Samtidigt rustade vi upp rummet där vi steriliserar all utrustning.

Vi är anslutna till den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär för det första att alla patienter får ett bidrag till sina tandvårdskostnader.

För den som är mellan 20 och 29 år, och över 65 år, är beloppet 600 kronor per år. Mellan 30 och 64 år är det 300 kronor per år. Detta dras automatiskt från tandläkar-räkningen en gång om året.

Vidare har man som patient en behandlingsperiod på ett år. Den börjar alltid vid det första besöket. Under denna period betalar man 100 procent upp till 3 000 kronor. Här utgår man från en statligt bestämd schablonersättning för varje åtgärd, det så kallade referenspriset.

Mellan 3 000 kronor och 15 000 kronor betalar man 50 procent. Över 15 000 kronor betalar man bara 15 procent. Vid omfattande behandlingar står alltså staten för den största delen av kostnaden.

Dina barn har gratis tandvård hos oss på samma villkor som hos Folktandvården.

Läs vad Försäkringskassan skriver om tandvårdsförsäkringen.
 

Kontakt

042-34 48 03
Obs! Ring oss alltid vid återbud!

Krapperupsvägen 115
263 76 Nyhamnsläge